รับส่วนลดพิเศษ กับ CH32V003 Board Kit ได้ที่ shopee

Press ESC to close

MCU

เรียนรู้ MCU ใหม่ๆ ที่นอกเหนือจาก Arduino เพื่อให้เข้าใจการทำงานได้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปต่อยอด เพื่อความสะดวก หรือ สร้างสินค้าเองได้

[CH32V003] EP7-การใช้งาน SPI

SPI (Serial Peripheral Interface) เป็นอินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบซีเรียลที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ…

[CH32V003] EP6-การใช้งาน I2C interface

I2C interface เป็นวิธีการที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆ ตัวเข้าด้วยกันผ่านสายสัญญาณเดียว โดยมีความสามารถในการส่งข้อมูลและควบคุมการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ…

[CH32V003] EP5-การใช้งาน USART

USART เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับและส่งข้อมูลจากและไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ โดยสามารถทำงานแบบเต็มเสถียรภาพในโหมดเต็มสัญญาณ…