สำหรับ MCU ของ WCH ในตระกูล CH32Vxxx นั้น ทางผู้ผลิตได้มีการติดต่อกับผู้พัฒนา IDE ที่มีชื่อว่า MounRiver Studio เพื่อให้สามารถใช้งานในการเขียน โปรแกรมด้วยภาษา C ได้ และมีเครื่องมือที่รองรับ กับ MCU ได้อย่างสะดวก

เว็บไซต์หลักของ IDE

ตัวโปรแกรม IDE นี้แนะนำให้ใช้ Version MRS V1.84 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดในการเขียนบทความนี้ ที่รองรับ MCU ตระกูล CH32V ที่มาพร้อมกับ Framework ของทาง WCH ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้

https://www.makerwitawat.com/gdrive

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ CH32V ที่ได้รวบรวมไว้
หน้าตาโปรแกรม MounRiver Studio

โดยแกนหลักของโปรแกรมจะใช้โปรแกรม IDE ที่เป็น OpenSource ยอดนิยมอย่าง eclipse มาพัฒนาต่อยอด ถ้าใครที่คุ้นเคยกับ eclipse ดีอยู่แล้วก็จะสามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด

มาดูวิธีการใช้งานในการสร้าง Project สำหรับ MCU ของ WCH จะมีขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้าง Project เริ่มต้น

มาดู icon ที่ tool bar

ภาพแสดงแถบเมนูของโปรแกรม

โดยทั่วไปเราจะใช้งานหลักไม่กี่ปุ่มเท่านั้น ในการพัฒนา โปรแกรม เช่น

ใช้ในการตั้งค่า Project
ใช้ในการคอมไฟล์ โปรแกรม
ใช้ในการ Upload ไฟล์ไปยัง MCU
ใช้ในการเปิด Serial Monitor
ใช้ในการ Debug MCU
ตารางอธิบาย icon ที่ใช้งานประจำ

แถบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล หรือ ดูรายละเอียดต่างๆ

แถบแสดง Error ต่างๆที่ ควรต้องได้รับการแก้ไข
แถบแสดงผลของ command ต่างๆ
แถบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Serial Monitor

วิธีการตั้งค่าให้แสดงขนาดของโปรแกรมที่จะเขียนของใน Flash memory ให้กดไปที่ปุ่ม แล้วเลือกที่ แถบ Tool Settings > GNU RISC-V Cross C Linker > Miscellaneous แล้วเพิ่ม คำว่า

–print-memory-usage

คำสั่งที่ต้องเพิ่มเพื่อให้ IDE แสดงขนาดของโปรแกรมที่เทียบกับ Flash Memory
วิธีการเพิ่มคำสั่งสำหรับการแสดงขนาดโปรแกรม

เราสามารถตั้งค่าในการควบคุม WCH LinkE 1v3 ได้ที่ปุ่ม โดยกดที่ปุ่ม ลูกศร ชี้ลง แล้วเลือก config เพื่อสามารถใช้คำสั่ง Lock ไม่ให้อ่านข้อมูล หรือ ล้าง Flash memory ทั้งหมดได้ หรือ สามารถแก้ไขค่าที่โดน Lock หรือ ปรับแต่งค่าบางอย่างผ่าน WCH LinkE 1v3 ได้

หน้าต่างการตั้งค่า WCH LinkE 1v3

แถบเมนูที่ใช้สำหรับ สลับหน้าต่างการทำงาน ระหว่าง Mode Codeing กับ Debug คือ โดยจะสลับหน้าต่างงานได้ง่าย

การทำงานใน Debug Mode
แถบเมนู Debug

เราจะใช้งานปุ่มในการ Debug หลักไม่กี่ปุ่ม ดังนี้

เริ่มต้นการทำงานของ Debug ใหม่
ทำงานจนถึงจุกที่ตั้ง เบรกพอยต์
หยุดการ Debug ชั่วคราว หรือ หยุด เพื่อกดทำงานที่ละ Step เอง
หยุดการ Debug
รัน Debug เข้าไปใส function ย่อย
รัน Debug ให้ออกจาก function ย่อยที่ทำงานอยู่
รัน Debug ให้ออกจาก funcion ย่อยทั้งหมด
ตารางอธิบายปุ่มของ Debug

แถบหน้าต่างที่สำคัญในส่วนของ Debug Mode มีดังนี้

แสดงค่า Register ของ MCU
แสดง Register หลักของ MCU ที่ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆ

ทั้งหมดนี้ จะใช้งานเป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมบน MounRiver Studio อาจจะมี รายละเอียดย่อยอื่นๆ ที่สนับสนุน ในการ codeing โปรแกรม เช่น key ลัดต่างๆ หรือ การตั้งค่าตัวอักษร และอื่นๆ

สามารถหาอ่านได้จาก Help file ของตัวโปรแกรม

MCU ที่สนับสนุน MounRiver Studio : https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

ร้านค้าบน Shopee By Maker Witawat