เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการ MCU รุ่นต่างๆของ WCH เป็นเครื่องมือที่ เปิดให้ download จากเว็บไซต์หลักของ wch-ic.com โดยที่เครื่องมือตัวนี้ สามารถ อ่าน/เขียน/กำหนดค่า MCU ได้ทุกรุ่นที่มีอยู่ในสายการผลิตของ WCH

หลักๆ เราจะมีดูวิธีการใช้งาน WCH-Link Utility โดยโปรแกรมตัวนี้ จะต้องใช้กับ อุปกรณ์ที่ออกแบบโดยตรงจาก WCH นั้นคือ WCH LinkE 1v3 เท่านั้น ไม่สามารถรองรับกับ อุปกรณ์อื่นๆที่มีขายตามท้องตลาดได้ ในวันที่เขียนบนความนี้ Version ล่าสุดที่ออกมาใช้งาน เป็น version 1.60

รายละเอียดส่วนสำคัญต่างๆ

ส่วนในการตั้งค่า Mode ของ WCH LinkE 1v3

ในส่วนนี้จะเป็น ส่วนที่ใช้ตั้งค่า Mode ของ WCH LinkE 1v3 เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบต่างๆ ปกติจะตั้งค่าไว้ที่ WCH-LinkRV สำหรับ MCU CH32V003

Mode การทำงานของ LinkE 1v3
ส่วนจัดการ MCU รุ่นต่างๆ

ส่วนจัดการ MCU รุ่นต่างๆ สามารถเลือกวิธีการเขียนโปรแกรมแบบต่างได้ ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งเริ่มต้น / การลบข้อมูลทั้งหมด / การ Lock ไม่ให้อ่าน code ที่เขียนลงใน MCU และมีการอ่าน ข้อมูลเฉพาของ MCU เช่น UID, Flash Size, สถานะการ Lock ของ Chip

ส่วนการจัดการ การเขียนข้อมูลจำนวนมาก

ส่วนนี้จะใช้งานในการ Load ข้อมูลลง MCU จำนวนมากๆ ได้ ด้วยการตั้งเวลา ทำซ้ำ ตามเวลาที่เรากำหนดไว้ เหมาะกับ ผลิตสินค้าจำนวนมากๆ

MCU / WCH LinkE 1v3 : https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

สนับสนุนบทความดีๆ ผ่านทางร้านค้าของเรา
ส่วนอ่านข้อมูลใน Flash Memory ของ MCU

ส่วนนี้ใช้งานสำหรับการอ่านข้อมูลใน MCU ออกมาเก็บไว้ในไฟล์ที่อยู่ใน นามสกุล .bin และสามารถนำไปเขียนลงบน MCU ตัวอื่นๆได้ต่อไป

ส่วนหลักที่ใช้งานบ่อยก็จะเป็นปุ่มกดที่อยู่ด้านบนสุดของโปรแกรม มีรายละเอียดดังนี้

ปุ่มการใช้งาน
เปิดไฟล์ .bin หรือ .hex ในการเขียน
เชื่อมต่อกับ WCH LinkE 1v3
อ่านข้อมูลของ MCU CH32V003
เขียนโปรแกรมลง MCU CH32V003
ตรวจสอบสถานะ การป้องกันการ COPY
ตั้งค่าการป้องกันการ COPY code
ปลดสถานะป้องกันการ COPY code ข้อมูลใน MCU จะหายไป
อ่าน CODE ของ MCU เพื่อบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้
ตารางอธิบายปุ่มต่างๆ
Function พิเศษสำหรับ Clear สถานะทั้งหมด หรือ กำหนดแรงดัน OUTPUT

เมื่อเราได้พัฒนาหรือเขียนโปรแกรมจนได้ไฟล์ .bin หรือ .hex มาแล้ว ในการนำไฟล์เหล่านี้มาเขียนลงใน MCU ด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ก็ต้องใช้ โปรแกรม WCH-Link Utility ที่กล่าวมา จะทำให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะมาก

MCU / WCH LinkE 1v3 : https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

สนับสนุนบทความดีๆ ผ่านทางร้านค้าของเรา