ในกรณีที่วางอุปกรณ์ที่มีขนาดแตกต่างกันไป หลายขนาด เช่น 0603 0402 หรือ SOP-8 บางครั้งหัวจับชิ้นงาน มีปลายขนาดเล็ก และ การตั้งค่า ตรวจสอบ ไม่ได้ใหญ่มาก ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนหัวจับเพื่อให้เหมาะสมกับ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำไปวาง

ตารางเปรียบเทียบหัวจับขนาดต่างๆ
ภาพหัวจับขนาดต่างๆ
ระบบเปลี่ยนหัวจับอัตโนมัติ

บทความดีๆ ที่แนะนำ: