สำหรับ Key Windows รุ่นต่างๆ ที่ซื้อมาตาม Internet ที่เป็นแบบ FPP สามารถย้ายเครื่องได้ จำเป็นที่จะต้องมีการถอด Key ที่ผูกไว้กับเครื่องเดิมให้ถูกต้องก่อนเพื่อไม่ให้เสีย โอกาศในการย้ายเครื่อง หรือ โดนแบนจากทาง Microsoft มีวิธีการถอด Key ที่ผูกไว้ดังนี้

ก่อนอื่นเครื่องคอมต้องเชื่อมต่อ internet ก่อน แล้ว กดปุ่ม Start Windows พิมพ์ค้นหาคำว่า CMD ตามภาพ > คลิกขวา ที่ Command Prompt > เลือก Run as administrator

บนหน้าจอ command promt พิมพ์คำสั่ง slmgr -upk แล้วกด enter

**ต้องเว้นวรรคคำสั่งให้ถูกต้องตามตัวอย่าง เช่น slmgr -upk

จากนั้นรอสักคูร่ และถ้าขึ้นข้อความแสดงว่า Uninstalled product successfully แบบนี้คือถอนเรียบร้อยแล้ว

การย้ายเครื่องไม่แนะนำให้ทำบ่อยติดต่อกัน และไม่ควรเกิน 1 ครั้งใน 1 ปี

หากต้องการตรวจสอบ Key ที่ใช้่งานว่าเป็นรูปแบบใด สามารถใช้คำสั่ง slmgr /xpr เพื่อตรวจสอบได้

ถ้าเป็น License ที่ถูกต้อง ควรจะไม่มีวันหมดอายุกำกับ