หลังจากที่ได้ซื้อไฟฉายคาดหัวมาใช้งาน ผ่านไป 6 เดือน ขายึดไฟฉายคาดหัวก็ได้หัก ทำให้ต้องออกแบบด้วยโปรแกรม Fusion360 เพื่อมาทดแทน

ขั้นตอนการออกแบบด้วย Fusion360

ออกแบบชิ้นงานใหม่ด้วย Fusion360

ขั้นตอนการวางงาน 3D Printer

สั่งพิมพ์ชิ้นงานที่ออกแบบด้วย 3D Printer

เราสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ 3มิติ หรือ 3D Printer ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือ ซ่อมสิ่งของ หรือ สร้างเครื่องมือต่างๆ

download file for print