เนื่องจาก Klipper อัพเดท Version ล่าสุดได้เอาการทำงาน Load default ออกจากการ เริ่มต้นระบบ เพื่อรองรับการทำงาน Profile ของ Bed ในรูปแบบอื่นๆ หากเราต้องการ ให้ใช้ default Profile เริ่มต้นจากตัว Klipper เอง จะต้องเพิ่มค่า Load Profile ลงในไฟล์ printer.cfg เอง

วิธีการตรวจสอบ ว่า Profile ของ BED โหลดมาแล้วหรือไม่

ดูที่ Toolhead ว่า Profile เพิ่มขึ้นมา ด้านขวาหรือไม่ ถ้าไม่มี แสดงว่ายังไม่ได้ใช้งาน Profile แบบ auto

ดูที่ Menu > HIGHTMAP ว่ามีการ Load Profile ขึ้นมาแล้วหรือไม่

Code ที่นำไปใส่ในไฟล์ .cgf

[delayed_gcode bed_mesh_init]
initial_duration: .01
gcode:
  BED_MESH_PROFILE LOAD=default