ในบทความนี้จะมาดูวิธีการใช้ IDE ที่ชื่อ Clion มาพัฒนาเขียนโปรแกรมสำหรับ MCU CH32V003 กัน โดยที่ IDE ตัวนี้สามารถติดตั้งตัว Platform IO ได้ด้วย แต่เราจะไม่กล่าวถึงในบทความนี้ โดยจะแยกออกเป็นอีกบทความสำหรับเรื่องนี้

เมื่อพูดถึง IDE ที่ใช้พัฒนาตัว CH32V003 ได้ดีที่สุดคงจะต้องยกให้ MRS เป็นตัวที่ครอบคลุมที่สุดแล้วสำหรับในการพัฒนา MCU ของ WCH แต่ตัวโปรแกรม MRS นั้นอาจจะมีจุดที่ใช้งานแล้วยังขัดใจในบางเรื่อง บางคนอาจจะชอบ VScode หรือ ตัวอื่นๆ ซึ่งจะมีนักพัฒนาออกแบบโครงสร้างของ code ไว้หลายตัวที่ต่างจากโครงสร้างเดิมของ MRS โดยทางบทความนี้ได้พบกับ Code ตัวหนึ่งที่น่าสนใจ มีโครงสร้าง Folder ย่อยไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานในรวมกับ gcc ทั่วไปได้

NgoHungCuong/CH32V003_Template: Project template for CH32V003, using Visual Studio Code, Makefile, GCC. Can works on Windows and Linux (github.com)

และในบทความ Clion นี้เราจะใช้ template ตัวในนี้การพัฒนาโปรแกรม

วิธีการติดตั้ง Project

ให้ Download code ทั้งหมดจาก github ให้เรียบร้อย โดยเลือกที่ Code > Download ZIP

จากนั้น ให้แตกไฟล์ ZIP ให้เรียบร้อย

จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Clion ขึ้นมาแล้วเลือก Open > โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ Zip ไว้

จากนั้นให้กด OK

จากนั้นเปิดไฟล์ wcg-riscv.cfg เพื่อแก้ไข config ใหม่ เนื่องจาก config นี้ไม่สามารถ Flash file ลง MCU ได้

แก้ไขเป็น

wch-riscv.cfg ใหม่

#interface wlink
adapter driver wlinke
adapter speed 6000
transport select sdi

wlink_set_address 0x00000000
set _CHIPNAME wch_riscv
sdi newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 5 -expected-id 0x00001

set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu

target create $_TARGETNAME.0 wch_riscv -chain-position $_TARGETNAME
$_TARGETNAME.0 configure  -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size 10000 -work-area-backup 1
set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash

flash bank $_FLASHNAME wch_riscv 0x00000000 0 0 0 $_TARGETNAME.0

echo "Ready for Remote Connections"

จากนั้นลองทดสอบ Compile และ Upload ดู

ผลจากโปรแกรม

สนับสนุนสินค้าที่ร้านค้าของเรา

MCU: https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

เพื่อเป็นกำลังใจ