บทความนี้จะกล่าวถึงการตั้งค่า PIO (Platform IO) บน IDE ที่ชื่อ CLion ของ JetBrains โดยเจ้าตัว IDE นี้หน้าตาใช้งานง่าย สะดวกกว่า MRS มากและสามารถใช้งานในรูปแบบการ Debug ค่าต่างๆได้เหมือน MRS แต่จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการ Setup ค่าขั้นสูงสำหรับ MCU ของ WCH เพราะว่า MRS นั้นพัฒนามาเพื่อใช้งานกับ MCU ของ WCH โดยเฉพาะเลย

ขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้งาน PIO บน CLion

เลือกเมนู Plugin > แล้วค้นหา Plugin Platform IO แล้วทำการติดตั้ง Plugin ให้เรียบร้อย

จากนั้นให้ Download Project ของ CH32V003 มาทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยแล้ว

กด Open Project แล้วเลือก Folder ที่แตกไฟล์ไว้เพื่อเปิด Project

เลือกเป็น Trust project เพื่อเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม

หลังจากเปิด Project ขึ้นมาแล้วจะได้ตามรูปด้านล่าง

เครื่องมือสำคัญในการใช้งาน IDE CLion

ในหน้าจอหลัก จะมีส่วนสำคัญในการใช้งานอยู่ 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ปุ่มลัดในการ ( คอมไพล์ รัน หรือ ดีบัก )

ปุ่มลัดในการ ( คอมไพล์ รัน หรือ ดีบัก ) สำหรับชุดเครื่องมือนี้จะทำให้เราสะดวกในการกดปุ่มแบบรวดเร็ว เมื่อกดไอคอนรูปค้อน โปรแกรมจะทำการ คอมไพล์ Code ทั้งหมดที่อยู่ใน Project ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ ไบนารี่ ที่สามารถ Upload ไปที่ MCU ได้

โดยไฟล์ .bin หรือ .elf จะเก็บไว้ใน folder ที่ชื่อ .pio > build >
ตามรูปด้านซ้ายมือ

หากต้องการ Upload ไฟล์ไปที่ MCU จะต้องใช้ WCHLinkE v1.3 ในการเชื่อมต่อในการ upload ไฟล์ และต้องเลือก ไอคอน PIO ทางด้านขวามือ แล้ว เลือกที่ Upload หรือ Upload And Monitor

ส่วนขั้นตอนในการ ดีบั๊ก สามารถกดที่ปุ่มรูป แมลง ในการใช้งาน

ตัวโปรแกรมจะเริ่มกระบวนการ ดีบั๊ก MCU ให้โดยที่เราจะต้องตั้งค่า Breakpoint ในจุดที่เราต้องการจะ ดีบั๊ก การทำงาน ซึ่งสามารถกด ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ หน้าตัวเลขบรรทัดที่เราต้องการได้เลย

ส่วนขั้นตอนในการ ดีบั๊ก สามารถกดที่ปุ่มรูป แมลง ในการใช้งาน

ตัวโปรแกรมจะเริ่มกระบวนการ ดีบั๊ก MCU ให้โดยที่เราจะต้องตั้งค่า Breakpoint ในจุดที่เราต้องการจะ ดีบั๊ก การทำงาน ซึ่งสามารถกด ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ หน้าตัวเลขบรรทัดที่เราต้องการได้เลย

ส่วนที่ 2 ไฟล์ config Project

ไฟล์ที่ใช้ config Project ในรูปแบบของ platform IO หากใช้ MCU ที่เป็นรหัส J4M6 หรือ A4M6 ให้เราสามารถเปิดไฟล์นี้เพื่อทำการแก้ไข MCU ให้ตรงกับรุ่นที่เราใช้งาน

โดยแก้ไขจาก F4P6 เป็น J4M6 หรือ A4M6 ได้ตามความต้องการในการใช้งาน MCU รุ่นที่พัฒนา

MCU: https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

สนับสนุนสินค้าที่ร้านค้าของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการเขียนบทคตวามใหม่ๆ

Download file

https://www.makerwitawat.com/sgb4