หลังจากที่ได้ออกแบบสินค้าที่เกี่ยวกับ MCU ของ WCH ในรุ่น CH32V003 ไป 2 ตัวโดยมีรุ่น 8 ขา และ 20 ขา ตอนนี้ได้ออกแบบรุ่น 16 ขา ที่มีรหัส A4M6 เพิ่มเติม ด้วยโปรแกรม Eagle PCB บน Windows 11 Pro

Schematic and PCB

แบบวงจร CH32V003A4M6

ภาพแผ่น PCB ด้านหน้าและหลัง แบบ 1 แผ่น

ระยะขนาดต่างๆของอุปกรณ์ บน PCB ขนาดรวม 31.50×18.00mm ความกว้างของขา 15.24mm

ขนาด และ ระยะต่างๆ ของ PCB

PCB Panel

หลังจากออกแบบ PCB แบบแผ่นเดียวเรียบร้อยก็ทำการสร้าง Panel PCB ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อส่งผลิตที่โรงงานต่างประเทศ และเพื่อให้งานต่อการประกอบชิ้นสวนต่างๆ

PCB Panel
SMT Stencil

3D PCB บนโปรแกรม Fusion360

MCU :  https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

สนับสนุนบทความดีๆ ได้ที่ร้านค้าของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้มีบทความใหม่ๆ