ปกติในการออกแบบ PCB ตัวโปรแกรม Eagle PCB ไม่มี function รองรับการสร้าง PCB แบบ Panel สำหรับการสั่งผลิตจำนวนมาก แต่มันก็มีวิธีที่จะทำ Panel บน Eagle แต่ก็ค่อนข้างซับซ้อน และมีจุดที่ขัดใจในส่วนของ กฎการเจาะรู กับ ลายทองแดง หรือ Silkscreen

ตัวอย่าง Panel ด้านบน
ตัวอย่าง Panel ด้านล่าง

ดังนั้นในบทความนี้จะมาบอกถึงวิธีการทำ Panel แบบง่ายๆ โดยใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการทำที่เรียกว่า GerberPanelizer และจะมีชุดโปรแกรมที่สะดวกติดมาด้วยอีก 2 ตัวคือ GerberViewer, QuickGerberRender โดยโปรแกรมนี้เป็นแบบ Opensource แต่ก็ไม่มีการอัพเดทมาหลายปีแล้ว

ICON โปรแกรม
โปรแกรมทำ Panel อย่างง่ายๆ

ไฟล์ที่ออกมาหลังจากทำการรวม ไฟล์เป็น Panel แล้ว พร้อมกับไฟล์ Render PCB ออกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง

จากนั้นให้ ZIP ไฟล์ ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกันแล้วทดลองนำไปเปิดด้วยโปรแกรม GerberViewer, QuickGerberRender

QuickGerberRender
PCB Panel พร้อมส่งโรงงาน

วิธีการทำ GERBER for Stencil

ในการทำ GERBER Stencil สำหรับแยกส่งโรงงานแบบง่าย

  • สำหรับ Layer ด้านบน ใช้ไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .gto, .gtp, .gko
  • สำหรับ Layer ด้านล่าง ใช้ไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .gbo, .gbp, .gko

จากนั้นให้ ZIP ไฟล์แยกกันระหว่าง Layer ด้านบน และ ด้านล่าง

File .gto, .gtp, .gko
File .gbo, .gbp, .gko