โปรแกรม Eagle ใน version 9.6.2 มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Fusion360 เพื่อสร้าง PCB ในรูปแบบ 3D ได้ ดังนั้นสามารถใช้งานในส่วนนี้เพื่อออกแบบ กล่องหรือ จำลองการติดตั้งบนชิ้นงานใดๆ ได้ด้วยสะดวก และป้องกันความคิดพลาดก่อนการผลิตชิ้นงานจริงได้

วิธีการส่งไฟล์ PCB ไปที่ Fusion360 เพื่อสร้าง PCB 3D

เงื่อนไขในการใช้งานต้องมี ID ของ Autodesk Fusion360 ในการเชื่อมต่อ โดยไฟล์ 3D ที่สร้างได้จะเก็บไว้ที่ Fusion360 โดยสามารถ Export ไฟล์ ออกมาได้ในภายหลัง

PCB 3D ที่สร้างด้วย Fusion360
มุมมอง 3D ของ PCB

MCU : https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

สนับสนุนบทความดีๆ ได้ที่ร้านค้าของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้มีบทความใหม่ๆ