การเขียนโปรแกรม หรือ การพัฒนาโปรแกรม เมื่อเรามีความถนัดมากขึ้นก็จะมีการ สร้างต้นแบบ หรือ Template เริ่มต้นที่ใช้งานซ้ำๆในการพัฒนาโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบที่เราถนัด โดยทาง MounRiver Studio ได้มีการรองรับการทำงานในส่วนนี้ด้วย

บทความนี้ เราจะมาสร้างต้นแบบ Project Template กันสักตัวอย่าง โดยจะใช้ Template ที่มีในตัว IDE อยู่แล้วมาเป็นแม่แบบ และใส่บางส่วนเพิ่มลงไป

ขั้นตอนการสร้าง Project Template

สร้าง Project ตั้งต้นที่ต้องการในตัวอย่างนี้จะสร้าง Project ของ CH32V003J4M6 กัน

จากนั้นแก้ไข code บางส่วน ให้เหมาะสม ในบทความนี้ จะแก้ 2 จุด คือ Loop main และ OUTPUT USART ไม่ให้ขาทับกับ SWDIO เมื่อแก้ไข code และทดลอง Compile ทำงานได้ถูกต้องแล้ว ให้ Clean Project เพื่อให้ได้ค่าเริ่มต้นที่ถูกต้อง

Clean Project เพื่อให้ได้ Project Template ที่ถูกต้อง

จากนั้นเลือก Menu > Project > Save as Project Template

ให้กด เพื่อกำหนดที่ Save ไฟล์ Project Template แล้วกดปุ่ม OK

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้มีหน้าต่างแสดงข้อความ Export project สำเร็จ

ขั้นตอนการนำเข้า Project Template ที่สร้างไว้

เลือก Menu > Project > Template Management เพื่อนำเข้า Project ที่สร้างไว้

ให้กดปุ่ม เพื่อนำเข้า Project Template ที่สร้างไว้

ให้กดปุ่ม Browse และเลือกไฟล์ที่ บันทึกไว้ จากนั้นกดปุ่ม OK

หากไม่มีอะไรผิดพลาด ก็มีหน้าต่างแสดงการนำเข้า Project Template สำเร็จขึ้นมา

ตัวโปรแกรมจะ Load ข้อมูล Template ในระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เราจะเห็น Project ที่เรานำเข้าขึ้นมาในส่วนนี้ด้วย

ทดสอบสร้าง Project Template ที่สร้างเอง

เมื่อนำ Project Template เข้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะลองสร้าง Project ที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรม หรือ เขียนโปรแกรมต่อไป

เลือก Menu > New > MounRiver Project

เราสามารถสร้าง Project เริ่มต้นจาก Template ที่ปรับแต่งเองได้แล้ว

สังเกตุ จะพบว่ามีข้อความเตือนเกี่ยวกับ Debuger ซึ่งจะไม่มีตัว WCH LinkE ให้เลือก เป็นเรื่องปกติในการนำเข้า

วิธีการเพิ่ม Debuger Link Tools

ในการเพิ่ม Project Template ตัวโปรแกรมจะไม่มีการเพิ่ม Debuger Link ให้แบบอัตโนมัติ ในจุดนี้ต้องทำการเพิ่มเอง โดยไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ที่

C:\MounRiver\MounRiver_Studio\Manifest\WCH\manifest_dbg.xml

ค่าเดิมที่อยู่ใน manifest_dbg.xml
<mcu name="CH32V003J4M6_EDIT" mcuconfig="">
	<debugger type="WCH-Link">
		<command type="erase" value="-f "{DEBUGGER_CONFIG}" -c init -c halt -c "flash erase_sector wch_arm 0 last" -c exit" />
		<command type="program" value="-f "{DEBUGGER_CONFIG}" -c init -c halt -c "program \"{TARGET}\" 0x08000000" -c exit" />
		<command type="verify" value="-f "{DEBUGGER_CONFIG}" -c init -c halt -c "verify_image \"{TARGET}\"" -c exit" />
		<command type="reset" value="-f "{DEBUGGER_CONFIG}" -c init -c reset -c exit" />
	</debugger>
</mcu>

ให้หา Sub List ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้เป็นส่วนของ List CH32V003J4M6 จากนั้นเพิ่ม ข้อความตามด้านบนต่อท้ายไป

ในจุดสำคัญ คือ name="<ชื่อ Project Template ใหม่>" จะต้องตรงกับชื่อที่เราตั้งในตอนนำเข้า จากนั้นให้ Save ไฟล์แล้วลองเปิด Project ใหม่

CH32V003: https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

สนับสนุนบทความดีๆ ได้ที่ร้านค้าของเรา จะได้มีบทความใหม่ๆตลอดเวลา..