จากบทความที่ผ่านๆมา บางบทความจำเป็นต้องถ่ายภาพ หรือ คลิบวิดีโอสั้นๆ จากมือถือ เพื่อนำมาประกอบบทความ บางครั้งในการวางมือถือในมุมต่างๆ รวมถึงการจับหรือจัดมุมกล้อง ก็ยุ่งยากเลยต้องออกแบบชิ้นงานที่มาช่วยในการตั้งมุมกล้องมือถือให้ได้มุม 45 องศา

การออกแบบชิ้นงานด้วย Fusion360

เพื่อสร้าง Model 3D และส่งออกไฟล์เป็น .stl หรือ .3mf เพื่อพิมพ์ชิ้นงานที่ออกแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Fusion360 ใช้เวลาในการออกแบบชิ้นงานนี้ประมาณ 15 นาที

Slicer ชิ้นงานด้วย Prusa Slicer

เมื่อได้ไฟล์ .stl หรือ .3mf มาแล้วก็จะนำมาเปิดด้วย โปรแกรม Prusa Slicer เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณและสร้างไฟล์ GCode สำหรับงานเครื่องพิมพ์3มิติ โดยระยะเวลาในการพิมพ์งานนั้นขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า Profile และ ความละเอียดของงานที่ต้องการให้ออกมา รวมถึง การตั้ง Infill ด้วย โดยชิ้นงานนี้ใช้เวลาในการพิมพ์ 1 ชั่วโมง 7 นาที โปรแกรมสามารถแสดงช่วงเวลาในการพิมพ์ในแต่ละชนิดได้

เมื่อตรวจสอบกระบวนการ Slicer ไฟล์จนพอใจ หรือ เรียบร้อยแล้วก็ส่งออกไฟล์งาน ที่เป็น .gcode ออกมาแล้วนำไปใส่ในเครื่องพิมพ์3มิติ โดยวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์3มิติ แต่ละรุ่นแต่ละยี้ห้อ ไม่เหมือนกัน ให้ทำตามขั้นตอนของยี้ห้อ หรือ รุ่นนั้นๆ

ตัวอย่างไฟล์ Gcode

เริ่มต้นพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ GCode

เมื่อได้ไฟล์ .gcode มาแล้ว ในบทความนี้ได้เครื่องเครื่อง LerdgeIX เป็นเครื่องที่ใช้พิมพ์งาน โดยมีขนาดพื้นที่ในการพิมพ์ 180x180x180mm และมี Klipper เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ งานชิ้นนี้จะใช้ Filament ชนิด ABS สีขาวในการพิมพ์ชิ้นงาน

เครื่องพิมพ์ LerdgeIX

โครงสร้าง: โครงสร้าง XYZ
พื้นที่พิมพ์: 180x180x180mm
ขนาดเครื่องพิมพ์: 353x400x325mm
น้ำหนักรวม: 6.5กก.
น้ำหนักสุทธิ: 5.0กก.
เฟิร์มแวร์: เฟิร์มแวร์ lerdge Z
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 100-240V
กำลังไฟสูงสุด: 240W
Filament: PLA, PETG, ABS

Klipper For IX

Print งานด้วย 3D Printer

Filament : ABS

Speed : 100mm/s

Klipper, Prusa Slicer

ภาพชิ้นจริง