บทความนี้จะมาแนะนำ วิธีการใช้งาน WCH LinkE 1v3 เป็นตัว Upload โปรแกรม และ ตัวที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่านทาง USART และยังมีความสามารถอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับ SMT32 ได้อีกด้วย

ครั้งนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้งานกับ MCU V003 ของ WCH เป็นหลัก เนื่องจาก MCU รุ่นนี้เป็นแบบ 32bit และมีหน่วยความจำ 16k ขั้นตอนการต่อสายใช้งานการเขียนโปรแกรมลง MCU ไม่ได้ยุ่งยากใช้เพียงแค่ สาย 3 เส้น มี VCC, GND, SWIO เท่านั้น สามารถทำ debug หรือ เขียนโปรแกรมได้ง่ายๆ

รายละเอียดของ LinkE 1v3

จากตารางด้านบน เห็นได้ว่า ใช้สายสัญญาณ SWDIO ต่อกับ ขา PD1 ของ CH32V003 เพื่อเขียนโปรแกรมหรือทำการ DEBUG โปรแกรมได้ เราจะมาต่อกับ Board CH32V003J4M6 ของเรากันดู

ต่อสาย LinkE 1v3 เข้ากับ Board J4M6 เส้นสีขาวเป็น SWDIO เส้นสีม่วงเป็น RX
ต่อสาย LinkE 1v3 เข้ากับ Board F4P6 เส้นสีเหลืองเป็น SWDIO

วิธีการตั้งค่า Serial Monitor ในโปรแกรม MounRiver Studio

ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งเราต้องการทดสอบค่า OUTPUT ที่เป็น Text หรือ debug ค่าต่างๆด้วยการ Monitor Serial port บนโปรแกรม MounRiver Studio สามารถเปิดใช้งานได้ที่ icon

ปุ่ม Open a Terminal สำหรับดู serial monitor

สามารถเลือก Mode การทำงานได้ที่โปรแกรม ตามเอกสารประกอบด้านบนได้

LinkE 1v3 Serial Monitor
LinkE 1v3 Debug Tools

ตัว LinkE1v3 สามารถใช้งานได้พร้อมกันทั้ง 2 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Serial Monitor หรือ LinkE สำหรับอ่านเขียนโปรแกรม โดยไม่จำเป็นที่จะต้องถอดสาย USB เข้าออก หรือ เสียบใหมทุกครั้ง

วิธีการต่อใช้งานกับ WCHLink

WCH ได้เตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการพัฒนา MCU ของตัวเองไว้เยอะมาก ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาโปรแกรมจากภายนอกมาใช้งาน ในส่วนนี้ LinkE 1v3 ได้รองรับกับโปรแกรม WCHLink ได้อย่างสมบูรณ์

ไม่ว่าจะเป็นการ อ่าน/เขียน หรือดึงข้อมูลเกี่ยวกับ MCU หรือ ล้างค่าต่างๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมซ้ำแบบชุด สำหรับงาน Product ที่ผลิตเป็นจำนวนมากได้

File ที่เกี่ยวข้อง : https://www.makerwitawat.com/gdrive

ไฟล์ต่างๆในบทความนี้ที่รวมไว้ใน Google Drive

สรุปความคุ้มค่าของ LinkE 1v3 เป็น Tools ที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับ MCU ของ WCH และยังสามารถใช้รวมกับ SMT32 ได้ ควรมีไว้ใช้งาน

WCHLinkE 1v3 : https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

ร้านค้าของเราใน Shopee By MAKER WITAWAT

บทความที่เกี่ยวข้อง