บทความนี้จะมาแนะนำเครื่องมือที่ช่วยในการจับตัววัดของมิเตอร์ด้วยมือเดียว โดยหลักการทำงานคล้ายๆ แหนบ ช่วยให้เราสามารถวัดจุดต่างๆ หรือ วัดคร่อมอุปกรณ์ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว

โดยสามารถ Download ไฟล์ .stl หรือไฟล์ .f3d ได้ที่

https://www.printables.com/model/369116-tweezer-multimeter-mod/