วันที่ 07/09/2566 ทาง Prusa Slicer ได้ปล่อยรุ่น 2.6.1 ที่เป็นตัว releases ออกมา พร้อมเพิ่มลูกเล่นในตัว slicer หลายอย่างมาก แต่ที่น่าสนใจมาก และนำมาเขียนบทความนี้คือ การตัดแบ่งชิ้นงาน

โดยเมื่อก่อนนั้น ตัว Prusa เองก็ได้มี Function นี้เข้ามาในโปรแกรมแล้ว แต่ เป็นการตักแบ่งชิ้นงานแบบ เรียบธรรมดา ไม่มีตัว Join หรือ ข้อต่อในการต่อชิ้นงาน โดยทั่วไปแล้วจะต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ มาจัดการเพิ่ม ตัวต่อชิ้นงานเอง แล้วนำมาใช้งาน

วิธีการใช้งานการตัดแบ่งชิ้นงาน

ผลที่ได้จากการตัดชิ้นงาน

ด้วย Function ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดนี้ทำให้เราสามารถ แบ่งชิ้นงานที่วางตำแหน่งพิมพ์งาน ค่อนข้างลำบาก สามารถแยกชิ้นงานพิมพ์เป็นส่วนๆ แล้วนำมาต่อกันได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องดูแนวรอยต่อในการต่อชิ้นงาน เนื่องจากมีข้อต่อจัดการในส่วนนี้ให้แล้ว