ด้วยความขี้เกียจในการขัดชิ้นงานต่างๆ ด้วยมือ ก็ได้ออกแบบเครื่องขัดกระดาษทรายจากหมุนขนาด 3 นิ้ว ที่สามารถเปลี่ยนกระดาษทรายชนิดตีนตุ๊กแก ได้เอง ด้วยโปรแกรม Fusion360 ที่รองรับการส่งไฟล์ไปให้เครื่องพิมพ์ 3D Printer ได้อย่างง่ายๆ

ออกแบบตัวเครื่องผ่าน Fusion 360

ภาพด้านต่างๆ

ภาพชิ้นงานจริง