บทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งาน Fusion 360 กับ เครื่องพิมพ์งาน 3 มิติ ในการออกแบบกล่องลำโพงบูลทูธ โดยใช้ ดอกลำโพงขนาด 40 mm 4W สองดอกกับ วงจรบูลทูธ เพื่อใช้งานกับ มือถือ หรือ โน้ตบุค

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน

  • ถ่าน 18650 x 2
  • วงจรลำโพงบูลทูธ x 1
  • วงจรชารตจ์ถ่าน 18650 x 1
  • สวิสต์เปิดปิด ขนาดเล็ก x 1
  • สายไฟ 30 CM x 1

ออกแบบกล่องด้วย Fusion360

วงจรที่ใช้งาน

3D Printer

ขั้นตอนการประกอบ

ภาพชิ้นงานจริง