วันนี้ได้ออกแบบกล่องปลั๊กไฟทำเองโดยพิพม์จากวัสดุ ABS หรือ PETG โดยหาอุปกรณ์พวกเต้าเสียบ 3 ตาที่ได้มาตรฐาน และสวิตช์ไฟ์ AC 220v 10A มาทำเป็นปลั๊กพ่วงตามแบบที่ต้องการ

โดยปกติแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องพิมพ์งาน 3มิติ เราก็จะใช้พวกกล่องไฟฟ้าสำเร็จรูปที่มีขาย มาเจาะแล้วประกอบขึ้นมาเป็นชุดกล่องปลั๊กไฟกันเอง แต่ใน Project นี้เราได้ออกแบบตัวกล่องด้วยโปรแกรม Fusion360 และส่งออกเป็นไฟล์ .3mf และสั่งพิมพ์ด้วยเครื่อง BambuLab X1C Combo

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน

  • สวิตช์ 220V AC x 1
  • เต้าเสียบ 3 ตา x 2
  • สายไฟ AC 2.5 แบบอ่อน ยาว 1-2 เมตร x 1
  • หัวปลั๊กเสียบไฟ 220V x 1

ออกแบบกล่องด้วย Fusion360

3D Printer

ภาพชิ้นงานจริง

File Download

https://www.makerwitawat.com/hfxd
https://www.makerwitawat.com/i8f7