ในบทความนี้จะทำการออกแบบกล่องเก็บสารดูดกลิ่น ที่ช่วยดูดกลิ่นเหม็นของ ABS ที่ยังค้างอยู่ในเครื่องของ Bambu X1C หรือ P1S ในขณะพิมพ์งาน หรือ ไม่ได้ใช้งาน จะช่วยดูดกลิ่นเหม็นออกไปจนหมด

โดยปกติแล้วเครื่อง X1C หรือ P1S จะมีตัวกรองกลิ่นมาให้แต่จะกรองเฉพาะเวลาพัดลมดูดอากาศด้านหลังทำงานเท่านั้น หากไม่ทำงานกลิ่นก็ยังคงค้างอยู่ในตัวเครื่องไม่ไปไหน จนกว่าเราจะเปิด บานประตูหน้าเครื่องเพื่อไล่กลิ่น

จากที่หาข้อมูลใน Internet ได้ไปเจอสารดูดกลิ่นที่สามารถช่วยูดกลิ่นเหม็นต่างๆได้เลยนำมาใช้งานดู จากการทดลองใช้งานสามารถดูดกลิ่นที่ตกค้างภายในเครื่อง ขณะพิมพ์งาน และ ไม่ได้พิมพ์งาน ได้อย่างดี ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นมารบกวน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน

  • กล่องเก็บสารดูดกลิ่น x 1
  • สารดูดกลิ่น x 1

ออกแบบชิ้นงานด้วย Fusion360

3D PRINTER

ภาพชิ้นงานจริง

Download File:

https://www.makerwitawat.com/mv7d